تبلیغات
آذربایجان جانباز - رقابت در خدمت یا .....؟
 
درباره وبلاگ


امام خامنه ای :
همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم.


مدیر وبلاگ : علی الهی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
آذربایجان جانباز
اجتماعی
چرا باید اعضای فعلی شورای شهر دوباره کاندیدای همان سمت شوند؟ چه خبر است؟ شما بگویید چه خبر است؟ ;کشور در مسیر حماسه قرار دارد . تفکرات و روش اعضای فعلی شورا   با حماسه و تغییر  هماهنگ است؟ انتخاب نو ما را در این حماسه یاری خواهد کرد. نگذارید مسیر حماسه را عوض کنند. اعضا فعلی شورا 6 سال وقت خدمت داشتند 60سال هم وقت به همینها بدهیم وضع همین است . ادمهای مشهور به درد ما نمیخورند و نخوردند انسانهای قوی و امین انتخاب کنیم.

آنها که همه چیز را در انحصار خود قرار داده اند و امروز از محافل سیاسی و دولتی در حال تدارک لیست شوراها هستند امکان رفع مشکلات شهری ما را دارند از بین میبرند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 فروردین 1392 :: نویسنده : علی الهی
نظرات ()
جمعه 30 فروردین 1392 04:17 ق.ظ
۳۳- از دیوان زیرزمین چندان بر حذر نباید بود که دیوان روی زمین یعنی آدمیان بد .
۳۴- عیب خود از دوستان مپرس که بپوشانند، تفحص کن که دشمنان چه می گویند .
۳۵- جایی که لطف باید کردن به درشتی سخن مگوی که کمند از برای مهاجم سرکش باشد و جایی که قهر باید بلطافت مگوی که شکر بجای «سمقونیا» فایده ندهد .
۳۶- دوستدار حقیقی آن است که عیب تو را در روی تو بگوید تا دشوارت آید و از آن بگردی و از قفای تو بپوشد تا بدنام نگردی .
۳۷- ضعف رای خداوند مملکت آن است که دشمن کوچک را محل ننهد یا دوست را چندان پایه دهد که اگر دشمنی کند، بتواند .
۳۸- اعتماد کلی بر نوآمدگان مکنید .

۳۹- آن کن که خیر تو در قفای تو گویند، که در نظر از بیم گویند یا طمع .

۴۰- وقتی که حادثه ای موجب تشویش خاطر بود، طریق آن است که شبانگاه که خلق آرام گیرند، استعانت به درگاه خدای تعالی برد و دعا و زاری کند و نصرت و ظفر طلبد . پس آنگاه به خدمت زهاد و عباد قیام نماید و همت خواهد و خاطر به همت ایشان مصروف دارد . پس به زیارت بقاع شریف رود و از روان ایشان مدد جوید . پس در حق ضعیفان و مسکینان و محتاجان شفقت فرماید و تنی چند از زندانیان رهایی دهد پس آنکه نذر و خیرات کند . آنگه لشکریان را نوازشی کند و به وعده خیر امیدوار گرداند . آنگه به تدبیر و مشاورت دوستان خردمند یکدل در دفع مضرت آن حادثه سعی کند .
http://rhoghough.ir/?p=7316
به نقا از سایت
جمعه 30 فروردین 1392 04:17 ق.ظ
۲۵- مردی نه این است که حمله آورد . بلکه مردی آن است که در وقت خشم خود را بر جای دارد و پای از انصاف بین ننهد .

۲۶- پادشاهان جایی نشینند که اگر دادخواهی فغان بردارد با خبر باشند که حاجبان و سرهنگان نه هر وقتی مهمات رعیت به سمع پادشاه رسانند .

۲۷- تو بر جای آنانی که رفتند و کسانی که خواهند آمدن . پس وجودی میان دو عدم التفات را نشاید .

۲۸- هر که کسی را نرنجاند از کسی نترسد . کژدم که همی ترسد، همی گریزد از فعل خبیث خویش . گربه در خانه ایمن است از بی آزاری و گرگ در صحرا سرگردان از بد فعالی، گدایان در شهر آسوده از سلیمی و دزدان در کوه و صحرا نهان از حرامزادگی .

۲۹- دشمن به دشمن برانگیز تا هر طرف غالب شوند، فتح از آن تو باشد .

۳۰- پیشوای هر ملتی عزیز دارد و به حرمت نشاند .

۳۱- در پادشاهی چنان کند که اگر وقتی پادشاه نباشد جفا و خجالت نبیند همچون زنبور که هر که مر او را ناتوان و افتاده بیند پای در سر مالد .

۳۲- چندانکه از زهر و مکر و غدر و فدایی و شبیخون بر خود است از درون خستگان و دل شکستگان و دعای مظلومان و ناله محرومان برخود باشد . سلطان غزنین گفتی من از نیزه مردان چنان نمی ترسم که از دوک زنان یعنی سوز سینه ایشان .
جمعه 30 فروردین 1392 04:16 ق.ظ
۱۵- عامل مردم آزار را «عمل » ندهد که دعای بد بدو تنها نکنند و الباقی مفهوم .

۱۶- از جمله حسن و تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوی در نپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن نه مصلحت است و دست ضعیفان بر پیچیدن نه مروت .

۱۷- ظلم صریح از گناه خاصان تن زدن است و عامیان را گردن زدن .

۱۸- هر آنکه نفسش سر طاعت بر فرمان شریعت ننهد فرماندهی را نشاید و دولت برو نپاید .

۱۹- دین را نگاه داشتن نتوان الا به علم و ملک را الا به حلم .

۲۰- هر کس بد اندر قفای دیگری گفت از صحبت او بپرهیز که در پیش تو همچنین طیبت کند و از قفا غیبت .

۲۱- قوت رای خداوندگار مملکت آن است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد .

۲۲- هر نعمتی را شکری واجب است . شکر توانگری، صدقات و شکر پادشاهی، رعیت نوازی و شکر قربت پادشاهان، خیر گفتن مردمان و شکر دل خوشی، غمخواری مسکینان و شکر توانایی، دستگیری ناتوانان .

۲۳- سوز دل مسکینان آسان نگیرد که چراغی شهری را بسوزد .

۲۴- عامل مگر از خدای تعالی بترسد که امانت نگاه دارد و الا به وجهی خیانت کند که پادشاه نداند .

جمعه 30 فروردین 1392 04:15 ق.ظ
شریعت مطیع سلطنت .
۶- پادشه صاحب نظر باید تا در استحقاق همگنان بتامل نظر فرماید . پس هر یکی را به قدر خویش دلداری کند، نه گوش بر متوقعان، که خزانه تهی ماند و چشم طمع پر نشود .
۷- آثار خیر پادشاهان قدیم را محو نگرداند تا آثار خیر او همچنان باقی ماند .
۸- وزارت پادشاهان را کسی شاید که شفقت بر دین پادشاه از آن بیشتر دارد که بر مال او و حیف رعیت بر پادشاه آسانتر گیرد که حیف سلطان بر رعیت .
۹- پادشاهان پدر یتیمانند، باید که بهتر از آن غمخوارگی کند مر یتیم را که پدرش; تا فرق باشد میان پدر درویش و پدر پادشاه .
۱۰- فاسق و فاجر را تقویت و دلداری کمتر کند که یار بدان شریک معصیت است و مستوجب عقوبت .

۱۱- بر دوست و دشمن طریق احسان پیش گیرد که دوستان را مهر و محبت بیفزاید و دشمنان را کین و عداوت کم شود .

۱۲- کاروان زده و کشتی شکسته و مردم زیان دیده را تفقد حال به کمابیش بکند که اعظم مهمات است .

۱۳- مردم سختی دیده، محنت کشیده را خدمت فرماید که بجان در راستی بکوشند از بیم بینوایی .

۱۴- لشکریان را نکو دارد و به انواع ملاطفت دل بدست آرد . که اگر دشمنان در دشمنی متفق باشند دوستان در دوستی مختلف نباشند .

جمعه 30 فروردین 1392 04:14 ق.ظ
سعدی در نصیحه الملوك می گوید:
۱- تفویض کارهای بزرگ به مردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد .
۲- پادشاهانی که مشفق درویش اند، نگهبان ملک و ملت خویشند .
۳- از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق گدایی کنند و به روز بر سر خلق پادشاهی .
۴- صاحب دولت و فرمان را واجب باشد در ملک و بقای خداوند تعالی همه وقتی تامل کردن و از دور زمان براندیشیدن و در انتقال ملک از خلق به خلق نظر کردن .
۵- علماء و ائمه دین را عزت دارد و حرمت، و زیردست همگنان نشاند و به استصواب رای ایشان حکم راند تا سلطنت مطیع شریعت باشد نه
جمعه 30 فروردین 1392 03:27 ق.ظ
با سلام
سئوال سختی است چرا كه هر شخصی برای پاسخ صحیح باید بتواند ذهن این اشخاص را از طرق مقتضی بداند و این نیز میسر نیست مگر اینكه علم خارق العاده ای كه نوعی معجزه باشد را داشته باشد ولی به هر حال می توان شق های مختلف را با توجه به قراین موجود متصور شد در پاسخ كلی به سئوال علت عمده ورود افراد در ذیل بیان خواهد شد اما اول باید گفت آنچه در همه انسانها اشتراك وجود دارد خود خواهی و جاه طلبی است(البته میزان این خصیصه بر حسب دیدگاه اشخاص و نوع جهان بینی آنها از وجوه افتراق انسانهاست)با این مقدمه به سه قسم منقسم خواهند شد1)عده ای هستند كه در خدمت هوای نفس خویش هستند و تابع خواسته های آن.2)عده ای بنا به تكلیف و یه جهت وجود تخصص و تجربه وافی و كافی و سایر صلاحیتهای لازم خود را شایسته خدمت به مردم می دانند.3)عد ه ای نیز به صرف تكلیف با فقدان شرایط لازم فقط به لحاظ انگیز های مختلف از جمله جلوگیری از ورود دیگر جناحها وغیره و در خصوص جواب سئوال به طور جزیی در رابطه با اشخاص مورد نظر به سبب اینكه در آنها نمی توان بند های اول و سوم را متصور شد بنابراین در كو تاه ترین سخن كسب فیض و توسعه و پیشرفت و ... برای مملكت در پرتو استمرار مسئولیت و خدمت این دوستان خواهد بود؟!!!و الله عالم
جمعه 30 فروردین 1392 12:47 ق.ظ
راستی قیمت این شهر چند است؟!
سرقفلی دارد؟ یا اجاره ایست؟!
اجاره اش چند است؟
بقول شما چه خبر است؟ هر خبری باشد خبر خوبی نیست. خبر مصیبت وارده است که باید مردم ارومیه اینبار هم اگر به تله بفتند تا 4 سال دیگر آینده وسرونشوت تنها یک قسمت یا طایفه یا بخش یا شهرک یا گروه اجتماعی نیست که به ورطه سکون وتباهی سپرده میشود! فرهنگ بومی نابود میشود. فرزندانمان روز به روز از نشاط وسرزندگی میافتند... دعواهای جناحی باندی باز شروع میشود . اینبار اگر اینها بیایند مسئولین استان وشهر راسا در برابر انتخاب اصلح مردم ایستاده اند!
پنجشنبه 29 فروردین 1392 08:16 ق.ظ
سلام خوبی ؟ امروز به صورت کاملا اتفاقی از وبلاگت دیدن کردن و مطالبش رو خوندم من شما رو لینک کردم شما هم به صفحه دوستان من بیا و لینک وبلاگت رو توی صفحه دوستانم لینک کن.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.